• dienhoangphuong@gmail.com
  • 64/24N Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Giao hàng toàn quốc
  • Cam kết bán hàng chính hãng

PHỤ KIỆN NEO CHẰNG bao gồm : bulon mắt, ty neo, neo xòe, đĩa sen, yếm cáp, kẹp cáp 3 bulon, bộ chằng lệch, ống chằng lệch, sứ chằng, cáp thép, máng che dây chằng, ty neo , ty neo xoắn, 16x2,4m, ty neo 22, ty neo 18, sứ treo polymer, giáp buộc đầu sứ, giáp buộc đầu sứ đơn, giáp buộc đầu sứ đơn, giáp buộc cổ sứ, giáp buộc cổ sứ đơn, giáp buộc cổ sứ đôi, giáp níu, giáp níu cáp bọc, giáp níu dây bọc, khóa néo 3.....

PHỤ KIỆN NEO CHẰNG bao gồm : bulon mắt, ty neo, neo xòe, đĩa sen, yếm cáp, kẹp cáp 3 bulon, bộ chằng lệch, ống chằng lệch, sứ chằng, cáp thép, máng che dây chằng, ty neo , ty neo xoắn, 16x2,4m, ty neo 22, ty neo 18, sứ treo polymer, giáp buộc đầu sứ, giáp buộc đầu sứ đơn, giáp buộc đầu sứ đơn, giáp buộc cổ sứ, giáp buộc cổ sứ đơn, giáp buộc cổ sứ đôi, giáp níu, giáp níu cáp bọc, giáp níu dây bọc, khóa néo 3.....

0913927828