Nguyên Lý Bảo Vệ Quá Tải Và Ngắn Mạch của MCCB - cầu dao điện.

Nguyên Lý Bảo Vệ Quá Tải Và Ngắn Mạch của MCCB - cầu dao điện.
 
       MCCB – Cầu dao Điện (Moulded case circuit breaker – Dạng aptomat khối): là khí cụ điện dùng để đóng ngắt mạch điện trong điều kiện bình thường, bảo vệ quá tải hay ngắn mạch của mạch điện khi có sự cố xảy ra.
Sau đây ta đi phân tích nguyên lý bảo vệ:
Nguyên lý bảo vệ quá tải
 
                                                                                                                                                 Nguyên lý bảo vệ quá tải
       
          Ở chế độ làm việc bình thường: khi có dòng điện chạy qua làm cho nhiệt độ và chiều dài thanh lưỡng kim tăng. Nhưng tốc độ dãn nở không đủ để sinh ra chuyển động uốn của thanh, tiếp điểm vẫn đóng.
          Ở chế độ quá tải: Nhiệt sinh ra đủ lớn thanh lưỡng kim bị uốn cong về phía thanh kim loại có hệ số dãn nở nhỏ hơn. Chuyển động uốn đẩy trip bar kéo theo chốt được giải phóng làm tiếp điểm mở ra, bảo vệ quá tải tác động.
 
Nguyên lý bảo vệ ngắn mạch của MCCB - cầu dao điện:
 
                                                            Nguyên lý bảo vệ ngắn mạch
 
            Ở chế độ làm việc bình thường: Từ trường tạo ra bởi cuộn dây không đủ lớn để hút trip bar và tiếp điểm vẫn đóng.
             Khi xảy ra ngắn mạch: Từ trường tạo ra bởi cuộn dây đủ lớn hút trip bar, giải phóng chốt và tiếp điểm được mở ra, bảo vệ ngắn mạch tác động.
             Với bảo vệ quá tải và ngắn mạch, mạch điện sẽ làm việc ổn định tin cậy, bảo vệ thiết bị và giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất có thể.
 
 
Mọi Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ :
Trụ Sở Chính: 64/24N Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
Email: hotro@dienhoangphuong.com - Website: www.dienhoangphuong.com