Mr.Phương - 0933187387  Mr.Thọ -0903334387

BẢNG GIÁ LS 2017

Các sản phẩm chính của thiết bị điện LS gồm có thiết bị đóng cắt trung và hạ thế LS như:

  • Máy cắt không khí (ACB),
  • Aptomat hạ thế (MCCB, MCB),
  • Contactor, Relays nhiệt,
  • Biến tần (Inverter),
  • Thiết bị điều khiển tự động (PLC),
  • Máy biến áp khô, hệ thống busway,
  • Máy cắt chân không (VCB),
  • Contactor chân không (VCS), …